Certyfikaty dla wielu producentów są przeważającym argumentem świadczącym o wyższości ich sprzętu nad innymi markami. Część certyfikatów i atestów dotyczy skutecznego zwalczania alergenów, a posiadające je oczyszczacze są rekomendowane jako idealny wybór dla alergików i astmatyków. Inne świadczą o braku negatywnego wpływu na zdrowie człowieka i środowisko lub potwierdzają możliwości urządzenia. Jak wygląda proces certyfikacji i czy faktycznie są one potwierdzeniem lepszej jakości sprzętu?

Wydajność oczyszczania powietrza

AHAM (Association of Home Appliance Manufacturers)

Certyfikat Association of Home Appliance Manufacturers

Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Gospodarstwa Domowego (Association of Home Appliance Manufacturers) jest niezależną organizacją badawczą, działającą w Stanach Zjednoczonych. Zajmuje się kontrolą jakości i wydajności sprzętu gospodarstwa domowego.

Certyfikat wydawany przez AHAM dotyczy CADR (Clean Air Delivery Rate), który informuje o wydajności oczyszczania, a dokładniej wskazuje, ile czystego powietrza dostarczy urządzenie w ciągu jednej godziny.

Certyfikat AHAM potwierdza, iż oczyszczacz został przebadany pod względem współczynnika CADR w niezależnym laboratorium i zgodnie z normą ANSI-/AHAM-AC-1. Podczas testów, w których biorą udział losowo wybrane modele, oceniane jest tempo eliminacji kurzu, dymu tytoniowego i pyłków.

Certyfikatem posługują się oczyszczacze powietrza marki Fellowes, niektóre modele Ideal, Amway.

Jak uzyskać certyfikat AHAM

Aby uzyskać certyfikat producent musi przekazać urządzenia do jednego z niezależnych laboratoriów badawczych, w których oczyszczacze testowane są według normy ANSI-/AHAM-AC-1. Następnie kieruje uzyskaną dokumentację do stowarzyszenia AHAM, które włącza sprawdzone oczyszczacze do katalogu urządzeń certyfikowanych.

Naszym zdaniem

Wydajność oczyszczania to jeden z najważniejszych parametrów oczyszczacza powietrza, ponieważ decyduje o skuteczności urządzenia na danej powierzchni. Często producenci zamiast CADR posługują się przepływem powietrza, który jest dużo mniejszy, a na dodatek obliczają go samodzielnie. Z tego względu posiadanie takiego certyfikatu stanowi zaletę.

Strona internetowa organizacji: www.ahamverifide.org

Produkty odpowiednie dla alergików i astmatyków

ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation)

Certyfikat European Centre for Allergy Research Foundation

ECARF to certyfikat przyznawany przez European Centre for Allergy Research Foundation (Fundację Europejskiego Centrum Badania Alergii). Oznaczone nim produkty są przyjazne dla alergików i astmatyków, zgodnie z opinią pracowników europejskich uczelni medycznych.

Urządzenie, któremu ma zostać przyznany certyfikat ECARF, zostaje poddane testom weryfikującym zdolność do usuwania pyłków, pleśni i innych cząsteczek. Pozytywny wynik uzyskują produkty, które:

 • odfiltrowują co najmniej 90% drobnego pyłu oraz 95% pyłków i zarodników pleśni,
 • nie emitują ozonu albo jedynie w znikomej ilości, nawet jeśli oferują funkcję jonizacji (ozon szkodzi osobom chorującym na astmę),
 • nie mają funkcji nawilżania (wysoka wilgotność sprzyja rozwojowi zarodników pleśni, a brak właściwej higieny nawilżacza prowadzi do rozwoju bakterii).

European Centre for Allergy Research Foundation to fundacja założona w 2003 r., której celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat alergii oraz prowadzenie badań w tej dziedzinie. Certyfikat ECARF jest przyznawany od 2006 r.

Jak uzyskać certyfikat ECARF

Aby otrzymać certyfikat, należy złożyć aplikację uwzględniającą wszystkie informacje istotne dla kryteriów testowania danego produktu oraz uiścić stosowną opłatę. Następnie dostarczone materiały przechodzą weryfikację, a fundacja ECARF wystawia opinię. Jeśli jest ona pozytywna, produkt uzyskuje certyfikat ECARF.

Koszt certyfikacji uzależniony jest od ilości urządzeń poddawanych testom oraz od wielkości firmy. Obejmuje opłatę za testy, a także za używanie loga ECARF Seal.

Naszym zdaniem

Oczyszczacze powietrza mogą w znaczący sposób poprawić jakość życia alergików czy astmatyków. Usuwają alergeny unoszące się w powietrzu i dzięki temu minimalizują ekspozycję osoby chorej na działanie patogenów.

W przypadku nawilżaczy powietrza nie powinno się ich traktować negatywnie. Lekarze nie polecają nawilżaczy ze względu na możliwość przewilżenia powietrza, a co za tym idzie rozwoju wielu bakterii i grzybów. Jednak dobry nawilżacz (np. ewaporacyjny) nie przewilży, a utrzyma prawidłowy zakres wilgotności w pomieszczeniu (40-60%).

Zachęcamy do odwiedzenia naszego Rankingu-Nawilżaczy, który został opracowany na podstawie przeprowadzonych przez nas testów. Zakupiliśmy najpopularniejsze urządzenia na rynku i porównaliśmy ich parametry z deklarowanymi przez producenta.

Nie należy też całkowicie odrzucać oczyszczaczy z funkcją jonizacji powietrza. Unijne przepisy są dość restrykcyjne pod względem dopuszczalnej ilości emitowanego ozonu, tak więc urządzenia dopuszczone do sprzedaży nie stanowią pod tym względem zagrożenia. Co więcej, funkcję jonizacji często można wyłączyć.

Strona internetowa organizacji: www.ecarf-siegel.org 

PTA (Polskie Towarzystwo Alergologiczne)

Logo atestu wydawanego przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne

Atest wydawany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne potwierdza, że produkt jest bezpieczny dla alergików, ponieważ nie przyczynia się do występowania objawów uczuleniowych. Rekomendacja PTA nie oznacza jednak, iż produkt (a w tym przypadku oczyszczacz powietrza) jest w stanie eliminować alergeny obecne w powietrzu.

Opinia odnośnie bezpieczeństwa produktu wydawana jest na podstawie wnikliwej analizy dokumentacji przesłanej przez producenta. PTA nie przeprowadza w tym zakresie własnych testów dotyczących wpływu na stężenie alergenów w powietrzu i prawdopodobieństwo wystąpienia objawów uczuleniowych.

Polskie Towarzystwo Alergologiczne to stowarzyszenie naukowe działające od 1982 r. Zrzesza lekarzy zajmujących się alergologią i dziedzinami pokrewnymi. PTA zajmuje się szerzeniem wiedzy z zakresu alergologii oraz dbaniem o odpowiednie kształcenie lekarzy w tej dziedzinie.

Jak uzyskać atest PTA?

Aby uzyskać certyfikat PTA, należy przesłać do  Polskiego Towarzystwa Alergologiczne komplet dokumentów dotyczących produktu. Nie jest konieczne wysyłanie urządzenia.

Naszym zdaniem

Rekomendacja PTA to zaleta w przypadku produktów takich jak farby czy środki czystości, ale nie w przypadku oczyszczacza powietrza. Nie ma żadnych podstaw traktować urządzeń z atestem PTA jako lepszych od tych, które mają takiej rekomendacji, gdyż oczyszczacz sam w sobie nie jest czymś, co mogłoby zwiększać ryzyko alergii. Wręcz przeciwnie, oczyszczacz z filtrem HEPA stanowi pomoc przy alergii oddechowej.

Strona internetowa organizacji: www.pta.med.pl

Seal of Approval (Allergy UK) / BAF (British Allergy Foundation)

Atest British Allergy Foundation

Certyfikat Seal of Approval wydawany jest przez Brytyjską Fundację Antyalergiczną (The British Allergy Foundation), pochodzącą z Wielkiej Brytanii i w skrócie nazywaną też Allergy UK. Jest to instytut badawczy, organizacja non-profit wspierająca i edukująca alergików.

Oczyszczacze z certyfikatem Seal of Approval są bezpieczne dla alergików, natomiast BAF jako instytucja potwierdza ich efektywność w usuwaniu alergenów i roztoczy z powietrza.

Jak uzyskać certyfikat Seal of Approval British Allergy Foundation?

Pierwsza część certyfikacji polega na dostarczeniu dokumentów potwierdzających skuteczność w redukowaniu alergenów od niezależnej instytucji. W drugiej kolejności przeprowadzane są specjalnie opracowane testy przez laboratorium akredytowane normą ISO 17025. W celu otrzymania certyfikatu niezbędne jest zatem przekazanie kompletnej dokumentacji odnośnie skuteczności urządzenia w usuwaniu alergenów oraz samego oczyszczacza. 

Naszym zdaniem

Całkowita redukcja alergenów z powietrza jest niemożliwa, jednakże dla alergików i astmatyków zminimalizowanie ilości patogenów z powietrza wpłynie pozytywnie na jakość życia.

Według nas większość problemów rozwiązują oczyszczacze powietrza wyposażone w filtr HEPA przedstawione na Rankingu-Oczyszczaczy. Filtr ten cechuje się dużą skutecznością wychwytywania nawet najmniejszych zanieczyszczeń. Najnowsze modele oczyszczaczy doskonale radzą sobie z pyłkami roślin (rozmiar 10-1000 μm), ale także z zanieczyszczeniami powietrza, np. pyłem PM2,5 (rozmiar do 2,5 μm).

Strona internetowa organizacji: www.allergyuk.org

Bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska

PZH (Państwowy Zakład Higieny)

Logo Państwowego Zakładu Higieny

NIZP-PZH (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny) jest atestem higienicznym wydawanym przez instytut badawczo-naukowy, który zaświadcza o bezpieczeństwie dla ludzi i/lub środowiska. Jego ważność wynosi 5 lat od daty wydania.

Procesem atestacji objęta jest szeroka grupa produktów – mogą to być wyroby wchodzące w kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia, materiały budowlane i wykończeniowe, środki przeciwko insektom itp.

Atestem PZH posługują się m.in. oczyszczacze marki Philips, Sharp, niektóre modele Ideal.

Jak otrzymać atest PZH?

Proces wydawania atestu Państwowego Zakładu Higieny obejmuje:

 • uzupełnienie i dostarczenie wniosku o wydanie atestu higienicznego lub świadectwa wraz z dokumentacją i próbkami,
 • rozpatrzenie wniosku przez właściwe zakłady NIZP-PZH oraz wydanie pozytywnej lub negatywnej decyzji o przyznaniu świadectwa/atestu.
Naszym zdaniem

Atest PZH poświadcza, że oprócz producenta również inny, a w tym wypadku niezależny podmiot dokonał oceny składu i jakości wyrobu. Atest potwierdza, że dany produkt jest bezpieczny do stosowania dla ludzi i przyjazny dla środowiska.

Posiadanie takiego certyfikatu ma większy sens w przypadku np. wyrobów kosmetycznych, ponieważ to on poświadcza neutralny wpływ na zdrowie. 

Strona internetowa organizacji: www.pzh.gov.pl/

Energy Star (U.S. Environmental Protection Agency)

Atest Energy Star

Energy Star to certyfikat przyznawany w ramach wspólnego programu U.S. Environmental Protection Agency (Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska) i U.S. Department of Energy (Amerykańskiego Departamentu Energii) zainicjowanego w ramach działań zmierzających do przeciwdziałania efektowi cieplarnianemu poprzez redukcję emisji odpowiedzialnych za niego gazów.

Znak Energy Star świadczy o energooszczędności produktu, a więc o jego bezpieczeństwie dla środowiska.

Proces certyfikacji składa się z następujących etapów:

 • weryfikacja możliwości zakwalifikowania produktu do programu Energy Star i spełniania jego wymogów,
 • dołączeniu do programu Energy Star jako „Partner marki produktu”,
 • poddanie produktów testom w laboratorium posiadającym certyfikat EPA i wybór jednostki certyfikującej,
 • powiadomienie partnera o spełnieniu wymagań programu Energy Star i umieszczenie danych produktu na stronie internetowej.

Jak uzyskać certyfikat Energy Star?

W celu otrzymania certyfikacji należy skontaktować się z osobami prowadzącymi program, aby przejść wstępną weryfikację. Jeśli jest ona pozytywna, konieczne jest dostarczenie urządzenia do testów.

Naszym zdaniem

Dbając o mniejsze zużycie prądu, dbamy o środowisko i nasze rachunki. W przypadku oczyszczaczy powietrza zaleca się, aby pracował przez długi czas, dlatego też zużycie prądu jest niezwykle ważne.

Przy tańszych oczyszczaczach powietrza szczególnie warto zwrócić uwagę na zużycie energii. Początkowa atrakcyjna cena urządzenia często bowiem jest okupiona wysokimi kosztami eksploatacji w późniejszym czasie.

Strona internetowa organizacji: www.energystar.gov/

ARB Certified (California Air Resources Board)

ARB Certified przyznawany jest przez California Air Resources Board (CARB) czyli Kalifornijską Radę ds. Zasobów Powietrza, będącą urzędem administracji USA odpowiedzialnym za opracowywanie i wdrażanie strategii dotyczących poprawy jakości powietrza w Kalifornii.

Certyfikat ten potwierdza, że ilość ozonu emitowanego przez urządzenie nie przekracza wyznaczonej przepisami normy i jest obowiązkowy dla urządzeń wprowadzanych na rynek kalifornijski.

Naszym zdaniem

To obowiązkowy certyfikat dla produktów sprzedawanych w Kalifornii, natomiast w Europie urządzenia nie powinny emitować więcej niż 0.05 ppm ozonu. Regulują to przepisy unijne, których spełnienie jest warunkiem dopuszczenia urządzenia do sprzedaży, tak więc fakt posiadania lub nie certyfikatu ARB Certified nie ma szczególnego znaczenia. Dotyczy to również modeli z funkcją jonizacji. 

Potwierdzenie cichej pracy

Quiet Mark

Quiet Mark logo

Quiet Mark to certyfikat przyznawany przez brytyjskie Towarzystwo ds. Ograniczania Hałasu (Noise Abatement Society). Mogą go otrzymać produkty, które wyróżniają się w swojej kategorii cichą pracą.

Jak uzyskać certyfikat?

Aby otrzymać certyfikat, należy skontaktować się z Quiet Mark z prośbą o przetestowanie urządzenia. Po akceptacji aplikacji, niezbędne jest dostarczenie oczyszczacza do testów.

Naszym zdaniem

Producenci mierzą głośność pracy na różne sposoby, dlatego urządzenia o deklarowanej wyższej głośności bywają w rzeczywistości cichsze od tych, które mają generować o kilka decybeli mniej. Teoretycznie Quiet Mark mógłby pomóc w wyszukaniu oczyszczaczy, które na tle innych są naprawdę ciche. Jednak wiele urządzeń nie zostało jeszcze przetestowanych, a z naszego doświadczenia wynika, że niektóre z nich są bardzo ciche. Certyfikat Quiet Mark stanowi zatem zaletę, lecz jego brak nie powinien być traktowany jako oznaka głośniejszej pracy.

Strona internetowa organizacji: www.quietmark.com/

Zgodność z wymogami Unii Europejskiej

Oznakowanie CE

Oznakowanie CE

Oznakowania CE są obecne na wielu produktach, ponieważ unijne przepisy obligują do ich umieszczenia przed dopuszczeniem do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.  Oznakowanie świadczy o tym, że dany produkt został zbadany przez producenta i spełnia według niego wymogi UE w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Oczyszczacze powietrza znajdują się na liście produktów, które muszą posiadać oznaczenie CE, tak więc każde kupiony w Polsce lub innym kraju UE urządzenie będzie go miało.

Jak uzyskać oznakowanie CE?

Producent samodzielnie umieszcza oznaczenie CE na produkcie. Najpierw jednak musi:

 • zapewnić zgodność ze wszystkimi wymogami obowiązującymi w UE,
 • samodzielnie ocenić swój produkt albo zwrócić się o to do jednostki notyfikowanej,
 • przygotować dokumentację techniczną, która dowodzi zgodności z przepisami,
 • sformułować oraz podpisać deklarację zgodności UE.
Naszym zdaniem

Oznakowanie CE mają wszystkie oczyszczacze powietrza dopuszczone do sprzedaży w Unii Europejskiej, zatem nie jest ono pomocne w ocenie skuteczności urządzenia.

Jak oceniasz recenzję?

Aby wystawić ocenę kliknij w gwiazki

Średnia ocena 0 / 5. Ilość ocen: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Porady

· 7 minut czytania

Jak grzyby po deszczu? Czy warto kupić nawilżacze ultradźwiękowe z Temu, Allegro?

Widzisz nawilżacz powietrza „grzybek” i zastanawiasz się, co to jest i czy faktycznie działa? Od pewnego czasu media społecznościowe i …

· 9 minut czytania

Oczyszczacz powietrza z aplikacją mobilną

Witaj na Rankingu Oczyszczaczy! Od 2018 roku przetestowaliśmy kilkadziesiąt oczyszczaczy powietrza z aplikacją. Ocenialiśmy ich możliwości, wygodę obsługi, ale też …

· 12 minut czytania

Nawilżacz ultradźwiękowy

Teoretycznie chronią przed skutkami zbyt niskiej wilgotności, w praktyce często szkodzą zdrowiu. Nawilżacze ultradźwiękowe, ponieważ o nich mowa, wymagają szczególnej …

· 7 minut czytania

Co pyli w lutym?

Luty to miesiąc, w którym pyli niewiele roślin, ale są to gatunki należące do grupy najpopularniejszych alergenów. Dla alergików oznacza …

· 5 minut czytania

Nawilżacz powietrza do roślin – jaki wybrać, jakiego unikać?

Suche powietrze źle wpływa na zdrowie i wygląd roślin doniczkowych, co stanowi kolejny argument przemawiający za tym, że warto dbać …